İskan, Kat irtifakı, Kat Mülkiyet Sorunları

İskan konusu her zaman görecelidir .

İnşaatı yapan müteahhitmi , arsasını veren toprak sahibimi, yoksa herhangi bir hukukçuya danışılmadan yapılan işler mi , iskan sürecini geciktirmektedir?

Olaya bu şekilde bakarsak, çözüme ya da en azından bundan sonra aynı hatalar yapılmama sürecine daha çok katkımız olur.

Tüm anlaşmalar ve sözleşmeler , hukukçu gözetiminde yapılmalıdır. Bu hizmetin alınmaması, ileride insanların yüklü miktarda maddi kayıplarına sebep olmaktadır.

Bağımsız bölümlerin anahtarını, biran evel Üretici firmadan teslim almak isteyen Kat maliklerimiz, teslim tutanağı veya raporu gibi bir düzenlemeye gerek görmemektedir.

Bu şekilde, yeni evine İSKAN ı olmadan bilerek girmeleri ve sonradan bu binanın, İSKAN ı niye yok diye sorgulamaları sizce normal mi?

Bizim tavsiyemiz ,tüm anlaşma ve sözleşmelerinizi bir hukukçu gözetiminde yapmanızdır . Bu size para kaybı vermez ve tüm risklerinizi sıfıra indirir.