Kooperatif Yönetimi

img

Kooperatif Yönetimi

Kooperatif Yönetimi  kar amacı güdülmeden oluşturulan kooperatifler  Ülkeler için çok önemlidir. İnsanları tasarruf yolu ile gayrimenkul sahibi yapar.  Kooperatifler şirketler kadar sermaye elde etme amaçları olmadığından  devlet için çok daha fazla önem arz ederler.ÜLkemizde sınırlı sorumlu (s.s.) konut ve arsa kooperatiflerine sıkça rastlanmaktadır.

Kooperatif yönetimi üyelerinin yeterli miktarda gelişmesini sağlayacak imkanı sunmak, finansal olarak gelişen ve yenilenen bir yapı oluşturmak için 1163 sayılı kanuna göre işlerini yapar.

Kooperatif Yönetimi Nasıl Yapılır?

Kooperatif yönetimi nasıl yapılır sorusunun cevabı demokratik şekilde yapılan bir yönetim şeklidir denilebilir. Kooperatifler bütün insanları bir araya getirerek aynı çatı altında toplar. Yine aynı şekilde bütün üyelerine eşit miktarda ve demokratik şekilde verim imkanı sunarak yönetim ilgili kanun eşliğinde kendi içinden yada Profesyoneller tarafından yapılır.

Kooperatif Yönetim Kurulu kimlerden oluşur?

Kooperatif yönetimi kurulu kimlerden oluşur sorusuna en az 3 üyeden oluşan bir kurulun toplanması gerekir. Her bir üyenin kooperatifin ortağı olması ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 56 maddesi uyanınca bütün şartları taşıması gerekir. Kuruldaki her bir üye kooperatif yönetimini en iyi şekilde temsil etmesi gerekir. Sermeye amacı gütmeden kooperatifi geliştirme yolunda ilerlemesi gerekir.

Belli başlı şirketlerin merkezinde sermaye vardır. Bu sermayeye bağlı olarak faaliyet gösterip kar amacı güderek ilerlerken kooperatiflerin böyle bir durum ile ilişkisi yoktur. Kooperatifler genellikle üyelerinin gereksinimlerini karşılama amacı güderler. Kooperatif yönetimi üyelerin pek çok kez kar elde etmesini sağlamak ve kooperatifin finansal olarak genişlemesini sağlamak amacı ile kurulur.